Obchody Dnia Patronów Szkoły

W dniu 10 czerwca odbyły się, finansowane ze środków Rady Rodziców, obchody Dnia Patronów Szkoły.
Z budżetu Rady została na ten cel wydana kwota ponad 4.000 złotych – pieniądze te pochodziły w całości z wpłat rodziców na konto Rady.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim, którzy w sposób terminowy realizują swoje wpłaty i zaapelować do tych, którzy mają jeszcze jakieś zobowiązania. To właśnie pieniądze wpłacane przez rodziców naszych uczniów, umożliwiają realizację, między innymi, tego typu przedsięwzięć.

Zdjęcia do zobaczenia –> TUTAJ <–

Z Pozdrowieniami, Sławomir Jezierski

Informacja z posiedzenia Rady Rodziców dnia 22 maja 2014r.

Podczas spotkania Rady Rodziców, które odbyło się 22 maja, podjęte zostały, między innymi decyzje o:
1. dofinansowaniu wycieczek szkolnych dla 6 uczniów, na łączną kwotę 2.090 zł,
2. przeznaczeniu 300 zł na organizację Dnia Sportu,
3. przekazaniu 600 zł jako dofinansowania zajęć na basenie dla dzieci uczestniczących w zajęciach z triathlonu,
4. dofinansowaniu półkolonii letnich na kwotę 1.200 zł.

Rada Rodziców pragnie podziękować wszystkim rodzicom, którzy rzetelnie i systematycznie wpłacają pieniądze na nasze konto.
Jednocześnie przypominamy, że jedynymi środkami, jaki Rada dysponuje są właśnie Państwa wpłaty.
W związku z tym zwracamy się prośbą do tych z Państwa, którzy mają jeszcze jakieś zobowiązania w stosunku do RR, by je jak najszybciej uregulowali. To tylko od rodziców zależy, na ile my, jako Rada, będziemy mogli wspierać dzieci z rodzin, które potrzebują pomocy finansowej.

Rada Rodziców zwraca się również do Państwa z prośbą o przekazywanie różnego rodzaju upominków (gadżetów), takich jak: breloczki, smycze itp.; które będą mogły być wykorzystane na nagrody podczas organizowanego przez szkołę DNIA SPORTU.

Podziękowania

Wzorem lat ubiegłych, w dniach 17 i 18 grudnia, odbyła się w naszej szkole sprzedaż ciast, ozdób choinkowych i okolicznościowych pamiątek. Dzięki Państwa hojności udało się nam pozyskać z całej akcji kwotę 1.600 złotych. Pozwoli ona dofinansować wydarzenia szkolne, z których korzystają nasze dzieci. Niestety, bardzo niewiele osób zaangażowało się w przeprowadzenie samej sprzedaży, tym bardziej zatem, wszystkim, którzy poświęcili swój czas na przygotowanie ciast, a także bardzo nielicznej grupie „handlowców” oraz osobom, które wsparły finansowo naszą akcję, w imieniu Rady Rodziców, a przede wszystkim uczniów, SERDECZNIE DZIĘKUJEMY. Całą akcję przygotowywała i koordynowała pani Marzena Borna, której należą się osobne podziękowania.

[nggallery id=271]

Pozdrawiamy. Rada Rodziców

Informacja z posiedzenia Rady Rodziców dnia 11 grudnia 2013r.

W dniu 11 grudnia odbyło się drugie, w tej kadencji, posiedzenie Rady Rodziców.
Głównym celem zebrania było uchwalenie budżetu (preliminarza wydatków) Rady, na rok szkolny 2013/2014.

Najważniejszymi działaniami, na jakie chcemy przeznaczyć zgromadzone środki są:
1. dofinansowanie wyjazdu do Rzymu, klas drugich PGS oraz wyjazdów na wycieczki klasowe – łącznie około 18 tys. złotych,
2. nagrody dla uczniów, na zakończenie roku szkolnego – około 7 tys. złotych,
3. dofinansowanie półkolonii zimowych – 2 tys. złotych.

Mamy nadzieję, że wszystkie zaplanowane wydatki, zwłaszcza te, związane z dofinansowaniami, uda się zrealizować – jest to jednak zależne od wywiązania się, rodziców naszych uczniów, z opłat za uczestnictwo dzieci w zajęciach na basenie. Bardzo liczymy na to !!!

Jednym z priorytetów RR jest, by w corocznym wyjeździe do Rzymu, klas drugich PGS, mogli uczestniczyć wszyscy uczniowie. W pierwszym z wyjazdów, który już odbył się w tym roku szkolnym, uczestniczyli wszyscy uczniowie klasy 2A. Było to możliwe, właśnie dzięki dofinansowaniu ze środków Rady Rodziców.

Sprzedaż ciast w dniach 17.12.2013 r. (wtorek), w godzinach 8.30 – 15.30 oraz 18.12.2013 r. (środa), w godzinach 14:30 – 18.00 – zapisy

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w sprzedaży ciast, należy strzałką wybrać datę 17 lub 18 grudnia 2013r., dwukrotnie kliknąć w puste pole w poniższym kalendarzu. Następnie wypełnić wymagane pola, wybrać godziny i kliknąć „Zapisz”.

UWAGA. Na każdą godzinę może zapisać się więcej niż jedna osoba. UWAGA

17.12.2013r. od 8:30 do 15:30

18.12.2013r. od 14:30 do 18:00

Dodanych wpisów nie można edytować ani usuwać.
[[scheduler_plugin]]