Stroiki bożonarodzeniowe

W nawiązaniu do ustaleń podjętych przez Radę Rodziców, uprzejmie informujemy, że w dniach 10 i 11 grudnia, podczas konsultacji z rodzicami, w naszej szkole przeprowadzona będzie sprzedaż stroików bożonarodzeniowych. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży zasilą w całości budżet Rady Rodziców, z którego są i będą realizowane dofinansowania wyjazdów dzieci na wycieczki, nagrody dla uczniów i inne potrzeby naszych uczniów oraz Szkoły. Stroiki będą przygotowywane w dniu 4.12.2012 r. w budynku szkolnym przy os. Bohaterów II Wojny Światowej, w godzinach 16.00-20.00. Całość prac koordynuje Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców – Pani Marzenna Borna. Osoby chętne do pracy przy tworzeniu stroików proszone są o wpisywanie się na listę, która od dnia 22.11 będzie dostępna na stronie internetowej Szkoły. Bardzo liczymy na obecność co najmniej dwóch przedstawicieli każdej klasy.

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

Skład Prezydium Rady Rodziców:
przewodniczący – Sławomir Jezierski
zastępca przewodniczącego – Marzenna Borna
skarbnik – Maciej Frasunkiewicz
sekretarz – Jarosław Liberek

Konto Rady Rodziców:
BZ WBK I ODDZIAŁ POZNAŃ 29 1090 1463 0000 0001 0709 5269

Subkonto Rady Rodziców (wpłaty na basen):
BZ WBK 13 1090 1463 0000 0001 1011 5264

Regulamin RR
Do pobrania Regulamin Rady Rodziców – plik *.pdf (ok. 100 KB)