Skład Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

Skład Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu:
Prezydium RR ZSS w Poznaniu:
Przewodniczący – Krzysztof Sabiniewicz (1D PSLO)
Zastępca przewodniczącego – Karolina Możuch (3A PSSP)
Skarbnik – Piotr Maciejewski (3A PSSP, 7B PSSP, 1B PSLO)
Sekretarz – Patrycja Owczarzak (5A PSSP, 7B PSSP)
 
Komisja Rewizyjna RR ZSS w Poznaniu:
Anita Nowak (3A PSSP)
Monika Bigajczyk (2A PSSP, 8B PSSP, 1E PSLO)
Violetta Mendoza-Strümer (3A PSSP)
 
W skład Rady Rodziców Zespołu Szkół Salezjańskich (RR ZSS) w Poznaniu wchodzą członkowie wszystkich trójek klasowych ZSS.