Skład Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

Skład Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu:
Prezydium RR ZSS w Poznaniu
Przewodniczący – Maciej Prostak (3C PSSP)
Zastępca przewodniczącego – Karolina Możuch (5B PSSP)
Skarbnik – Piotr Maciejewski (6A PSSP, 4B PSLO)
Sekretarz – Karolina Chuda (3C PSSP)
Komisja Rewizyjna RR ZSS w Poznaniu:
Monika Bigajczyk (5A PSSP)
Irena Janik-Ohirko (1A PSSP)
Justyna Barańska (3C PSSP)
W skład Rady Rodziców Zespołu Szkół Salezjańskich (RR ZSS) w Poznaniu wchodzą członkowie wszystkich trójek klasowych ZSS.