Skład Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

Skład Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu:
Prezydium RR ZSS w Poznaniu:
Przewodniczący – Krzysztof Sabiniewicz (3D PSLO)
Zastępca przewodniczącego – Karolina Możuch (4B PSSP)
Skarbnik – Piotr Maciejewski (5A PSSP, 3B PSLO)
Sekretarz – Justyna Jaśniewicz (1A PSLO)
Komisja Rewizyjna RR ZSS w Poznaniu:
Anita Nowak (5A PSSP)
Monika Bigajczyk (4A PSSP, 2A PSLO, 3E PSLO)
Violetta Mendoza-Strümer (5A PSSP)
W skład Rady Rodziców Zespołu Szkół Salezjańskich (RR ZSS) w Poznaniu wchodzą członkowie wszystkich trójek klasowych ZSS.