Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu w skrócie Regulamin Rady Rodziców ZSS, w skład którego wchodzą: Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum Salezjańskie i Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące.

TUTAJ