Inauguracja projektu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

 
 
 
Inauguracja projektu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”
Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP ruszył Uniwersytet Młodego Odkrywcy!
 
 
 
 
W dniu 11 marca 2017 roku, o godzinie 10.00, w pięknej sali wykładowej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się uroczysta inauguracja Uniwersytetu Młodego Odkrywcy (UMO) pt.: „Świat pod mikroskopem – od DNA do tkanki”.
W uroczystościach inauguracyjnych wzięły udział Władze Uczelni w osobie Prorektora ds. Studiów prof. dr hab. Cezarego Mądrzaka. Nie zabrakło również Władz Wydziału w osobach: Dziekana prof. dr hab. Piotra Ślósarza, Prodziekanów: prof. dr hab. Doroty Cieślak, dr hab. Jana Mazurkiewicza oraz dra Jana Włodarka. Ponadto, w spotkaniu brali udział twórcy i wykładowcy UMO na Wydziale: prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel, prof. Hanna Jackowiak, dr Ewelina Warzych-Plejer, dr Kinga Skieresz-Szewczyk, dr Piotr Pawlak oraz koordynator prof. dr hab. Adam Cieślak. Pani prof. Dorota Cieślak, występowała w dwóch rolach: prodziekana Wydziału oraz wykładowcy UMO. W uroczystości brał również udział Dyrektor UCMW, lek wet. Maciej Gogulski, który w istotny sposób przyczynił się do nadania uroczystości odpowiedniej oprawy. Swoją cegiełkę w przygotowaniu uroczystości dołożyli również pracownicy dziekanatu Wydziału w osobach Pani Kierownik mgr inż. Anny Baranowskiej-Zielińskiej, mgr Hanny Świerczak oraz mgra inż. Łukasza Zielińskiego. Dodatkowo nad fotorelacją z przebiegu Inauguracji, ze strony Wydziału czuwali dr Robert Mikuła oraz Victor Rodriguez (student kierunku Animal Production Management). Nieocenioną pomocą zarówno przy przygotowaniach, jak i kwestiach organizacyjnych podczas inauguracji wykazali się doktoranci a także studenci polsko i angielskojęzyczni kierunku zootechnika, a także studenci biologii i weterynarii.
W uroczystościach inauguracyjnych nie zabrakło naszych najważniejszych gości – „nowych studentów”. Zgodnie z założeniami projektu 120 uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych wzięło udział w pierwszy, inauguracyjnym spotkaniu w ramach UMO. Nasi „nowi studenci” reprezentują 8 różnych środowisk z następujących szkół:
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Prof. A. Wodziczki w Swarzędzu
Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka w Poznaniu
Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wielkopolskim
Uczniowie na Inaugurację przybyli wraz z Dyrektorami, jak i nauczycielami bezpośrednio zainteresowanymi udziałem w programie.
Inaugurację prowadziła Pani prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel, która na początku uroczystości wprowadziła wszystkich zaproszonych gości w „arkana świata akademickiego” tłumacząc m.in. jakiego koloru są togi w których występowali Dziekani oraz wykładowcy UMO, a także dlaczego odśpiewano „Gaudeamus igitur”.
Po oficjalnych przemówieniach Pana Prorektora prof. Cezarego Mądrzaka oraz Dziekana Wydziału prof. Piotra Ślósarza – nadających oficjalny ton Inauguracji – wygłoszono pierwszy wykład akademicki rozpoczynający cykl spotkań z Młodymi Odkrywcami. Wykład pt. „Świat pod mikroskopem – od DNA do tkanki” wygłosili dr Ewelina Warzych-Plejer oraz dr Piotr Pawlak. W iście akademickim stylu, na poziomie dostosowanym do młodych odbiorców oraz z dużą dozą humoru, nasi Wykładowcy wytłumaczyli m.in. co to jest DNA, gdzie możemy go szukać i dlaczego każdy z nas jest nieco inny! Wprowadzenie na salę wykładową codziennych gości Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej (węża, psa, konia, małpy), wywołało zachwyt wśród Młodych Odkrywców. Prowadzący wytłumaczyli wówczas w jakim stopniu DNA tych gatunków różni się między sobą. Należy podkreślić, że młodzi słuchacze także wykazali się ogromną wiedzą, którą chętnie dzielili się podczas wykładu. Na twarzach dyrektorów i nauczycieli widać było z tego powodu dumę i radość.
Po uroczystościach, każda ze szkół zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcia z Władzami Wydziału oraz wykładowcami, a następnie zaproszono wszystkich uczestników na mniej oficjalną część Inauguracji. Przy pysznych muffinkach oraz soczku, nasi goście mogli podziwiać poczynania psów – ratowników z OSP GRS Poznań. Nawet najlepiej schowany uczestnik Inauguracji został wytropiony przez psy szkolone do tego celu!
Nasze poczynania odbiły się szerokim echem wśród zarówno uczestników, jak i prasy.
Fotorelacje oraz film z naszej uroczystości można obejrzeć zarówno na stronach szkół uczestniczących, a także Głosu Wielkopolskiego (http://www.gloswielkopolski.pl/edukacja/a/uniwersytet-mlodego-odkrywcy-mlodzi-studenci-odkryja-swiat-nauki-i-przyrody-zdjecia,11874145/)
i telewizji WTK (https://www.wtk.pl/video-id-31346-mlodzi_odkrywcy_juz_studiuja).
 
 

Świat pod mikroskopem- od DNA do tkanki

 

      

Z radością informujemy, że Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu został włączony do realizacji projektu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Celem projektu jest poszerzenie wiedzy i zainteresowanie uczniów  zagadnieniami związanymi z DNA.

Tematem cyklu wykładów jest „Świat pod mikroskopem – od DNA do tkanki”.

Ewa Dojaś – Łukomska, Grażyna Tarnowska

 

Wizyta w Instytucie Filologii Germańskiej

Pierwsze tegoroczne zajęcia w Instytucie Filologii Germańskiej dotyczyły współczesnej kultury niemieckiej na podstawie przykładów związanych ze sceną szeroko rozumianej muzyki pop. Prowadzący wykład dr Michał Stefański zaprezentował gimnazjalistom, w tym uczniom z klasy I a PGS, zespoły i wykonawców, m.in.: Die Toten Hosen, Nena, Scorpions, Cro i inne. Poprzez wskazanie gatunków w muzyce i trendów w modzie oraz kulturze młodzieżowej, refleksji poddał kulturotwórczą rolę muzyki oraz jej wpływ na kształtowanie postaw społecznych. Wykład był bardzo inspirujący, a jednocześnie potwierdzający pewne podobieństwa między polską a niemiecką sceną muzyczną.

Beata Gizelska

Fotorelacja w galerii.

Udział gimnazjalistów w wykładach Instytutu Filologii Germańskiej

Gimnazjaliści z naszej szkoły brali udział w wykładach otwartych, przygotowanych przez Instytut Filologii Germańskiej. 25 kwietnia grupa uczniów z klas III a/b uczestniczyła w multimedialnym wykładzie zatytułowanym „Euro 2016 z perspektywy języka, czyli językowy obraz piłki nożnej”, wygłoszonym przez prof. dra hab. Janusza Taborka, kierownika Zakładu Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego. Wówczas mieliśmy okazję prześledzić język ze świata piłki nożnej, równie emocjonujący i interesujący co wydarzenia sportowe.

6 czerwca z kolei uczniowie z klasy II c PGS wzięli udział w wykładzie pt. „Szlachetny Polak” i „piękna Polka” – o instrumentalizacji niemieckich stereotypów o Polakach w „długim XIX wieku” przygotowanym przez dr Annę Kochanowską-Nieborak oraz dr Ewę Płomińską – Krawiec z Zakładu Historii Literatury Niemieckiej.

Kolejny rok mogliśmy wzbogacać swoją wiedzę z zakresu historii, kultury i samego języka krajów niemieckojęzycznych dzięki porozumieniu pomiędzy Instytutem Filologii Germańskiej a Publicznym Gimnazjum Salezjańskim. Dziękujemy Pani dr hab. Justynie Krauze – Pierz, która czuwa nad organizacją całego przedsięwzięcia.

Dzień współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

Dnia 15 lutego klasa 2 i 3 PSLO wzięła udział w zajęciach na Wydziale Ekonomiczno – Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W ramach dnia współpracy,  uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładu Pani dr hab. Karoliny Pawlak na temat: Świat – głód i niedożywienie czy nadkonsumpcja? Wzięli również udział w warsztatach prowadzonych przez Panią mgr Izabelę Pietrzak – Abudzewicz – Error na zakupach czyli jak reklamować wadliwy towar?
Udział we wszystkich zajęciach, był możliwy dzięki dużej pomocy i zaangażowaniu Pani dr Lidii Jabłońskiej –  Porzuczek.

Dziękujemy serdecznie i zapraszamy do galerii.

Umowa partnerska z Uniwersytetem Przyrodniczym

W Dniu Edukacji Narodowej, podpisana została umowa partnerska z Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Z tej okazji gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego pana Prodziekana ds. Studiów dr hab. Rafała Bauma oraz panią  dr Lidię Jabłońską – Porzuczek. Celem współpracy jest popularyzacja nauk ekonomicznych,społecznych i przyrodniczych wśród uczniów. Młodzież będzie mogła skorzystać z przygotowanej przez Wydział oferty wykładów dla szkół ponadgimnazjalnych, uczestniczyć w wybranych zajęciach akademickich prowadzonych na Uczelni lub wziąć udział w pracach prowadzonych przez studenckie koła naukowe.
           

Z wizytą w Kolegium Europejskim w Gnieźnie

W ramach współpracy naszej szkoły z Uniwersytetem Adama Mickiewicza odbyło się już kilka spotkań. Tym razem wybraliśmy się do Gniezna, gdzie wzięliśmy udział w zorganizowanym dla nas wykładzie pani profesor Elizy Grzelak, która chętnie dzieliła się z nami swoją wiedzą.

Najpierw prowadząca uzmysłowiła nam, jaką ważną rolę w naszym życiu pełni język. Ciekawie opowiadała o komunikacji międzyludzkiej, zwracając uwagę na werbalny i niewerbalny sposób porozumiewania się. Dzięki jej spostrzeżeniom uświadomiliśmy sobie, jak wiele tajemnic skrywa ludzki język, a także za pomocą jakich „chwytów” przekazujemy sobie informacje.

Kolejna część prelekcji była poświęcona reklamie. Pani profesor zwróciła nam uwagę na mechanizmy rządzące światem tego przekazu. Opowiedziała między innymi o roli i znaczeniu barw. Pokazała, jak istotne jest odpowiednie rozmieszczenie przestrzenne poszczególnych przedmiotów ukazanych w reklamie. Oczywiście poświęciła także czas na to, by porozmawiać o języku reklamy. Komunikaty kierowane do potencjalnego konsumenta są przemyślane i celowe, podporządkowane zabiegom perswazyjnym i manipulacyjnym.

Dzięki temu spotkaniu wzbogaciliśmy swoją wiedzę – staliśmy się bardziej uważnymi obserwatorami rzeczywistości. Pani profesor Eliza Grzelak uświadomiła nam potęgę języka i odsłoniła tajniki komunikacji międzyludzkiej, które teraz chętnie sami odkrywamy i zgłębiamy. Zdobytą wiedzę wykorzystamy podczas kolejnych etapów realizacji naszych projektów gimnazjalnych.

Zapraszamy do galerii.

 

Jerzy Radziwiłowicz w Poznaniu – nie mogliśmy tego przegapić!

Na początku grudnia uczniowie naszej szkoły gościli w Collegium Maius na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej. Dzięki podpisanej przez naszą szkołę umowie z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu mogliśmy wziąć udział w spotkaniu z wybitnym polskim aktorem – Jerzym Radziłowiczem. Wykład został zorganizowany przez studentów dziennikarstwa i nosił tytuł „Medialny wizerunek aktora, czyli jak dziennikarze powinni mówić o aktorach”.

To wyjątkowe uczucie móc zobaczyć bohatera „Pokłosia”, „Człowieka z marmuru”, „Człowieka z żelaza”, znanego serialu „Glina” i jeszcze wielu innych produkcji, których wymienienie tutaj byłoby niemożliwe.

Pan Radziwiłowicz był trudnym i wymagającym rozmówcą. Prowadzące wykład studentki dziennikarstwa nie miały łatwego zadania. Pewne potknięcia można im jednak wybaczyć, ponieważ dopiero uczą się swojej przyszłej profesji. Zapewne potrzebne im było takie wyzwanie.

Jerzy Radziwiłowicz zwrócił uwagę na fakt,  że dziennikarze nie powinni utożsamiać aktora wcielającego się w jakąś rolę z postacią, którą gra. Wartość artysty rozpoznaje się po tym, że potrafi zagrać zarówno papieża, jak i czarny charakter i we wszystkich swoich rolach może być równie wiarygodny i przekonujący. Dziennikarze nie powinni go zatem „szufladkować”.

Studenci skorzystali z okazji, że mają przed sobą tak wybitnego gościa i kierowali do niego pytania nie tylko związane z medialnym wizerunkiem aktora. Jerzy Radziwiłowicz opowiedział wiele o aktorstwie filmowym i teatralnym, odsłonił tajniki warsztatu. Zdradził, że ceni wielu amerykańskich aktorów, a sam chętnie zagrałby z razem z Jackiem Nicholsonem.

Bardzo dziękujemy kierownikom Zakładu Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa za możliwość uczestnictwa w wykładzie. Mogliśmy dowiedzieć się wielu ważnych i ciekawych rzeczy. Gimnazjaliści dzięki takim zajęciom możemy poszerzać swoje horyzonty, uczestniczyć w życiu kultury i bardziej świadomie wybrać swoją przyszłą zawodową drogę – to wyjątkowo cenne.

[nggallery id=267]

Warsztaty niemieckojęzyczne w IFG

W ramach porozumienia pomiędzy naszą szkołą a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wybrałyśmy się w środę z naszymi kolegami, koleżankami i panią Beatą Gizelską na warsztaty niemieckojęzyczne. Powitano nas z otwartymi ramionami; atmosfera panująca podczas spotkania mile nas zaskoczyła. Zostaliśmy podzieleni na trzy grupy, z których każda miała odegrać krótką scenkę, oczywiście po niemiecku. Jedni mieli za zadanie zagrać krótką, pantomimiczną rolę, podczas gdy pozostali opisywali daną sytuację. Kolejna grupa przedstawiła żartobliwą scenkę z życia pewnego małżeństwa, gdzie mąż i żona kłócili się o… gotujące się jajko. Ostatnia grupa dostała nieco ambitniejszy przydział – zamknęła całość warsztatów, przedstawiając wiersz Frieda. Ci, którzy nie pełnili żadnych ról (było ich niestety troszkę za mało) odpowiedzialni byli za scenerię i reżyserię. W razie trudności ze zrozumieniem niektórych słów Panie zawsze służyły nam pomocą. Wszyscy bez wyjątku wywiązali się z powierzonych im zadań, zostali nagrodzeni brawami. Było to dla nas niezapomniane przeżycie. A zatem, bis zum nächsten Mal! 

Hanna Bartkowiak i Weronika Forszpaniak, kl. III a PGS

 

[nggallery id=234]

Jeszcze więcej możliwości

Luty zakończyliśmy bardzo mocnym akcentem. Ostatniego dnia tego miesiąca nasza szkoła podpisała porozumienie z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczniowie gimnazjum i liceum będą mogli uczestniczyć w zajęciach, wykładach, konwersatoriach i spotkaniach organizowanych przez Instytut Filologii Polskiej UAM. Pracownicy naukowi Uniwersytetu również w naszej szkole poprowadzą warsztaty związane z literaturą i językiem polskim.

Zainteresowani, po uprzednim uzgodnieniu terminu, będą mogli korzystać z konsultacji dotyczących zagadnień językowych i literaturoznawczych. Pracownicy naukowi wydziału zapewniają, że chętnie podzielą się swoją wiedzą z młodymi ludźmi.

Tego typu zajęcia pozwolą lepiej przygotować się do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych; ułatwią rozpoczęcie kolejnego etapu edukacyjnego. Młodzież będzie miała szansę, poszerzać swoje zainteresowania, rozwijać pasje oraz poznawać tajniki pięknej ojczystej mowy.

Warto dołożyć wszelkich starań, by wykorzystać możliwości, jakie daje podpisana umowa.