Z wizytą w Kolegium Europejskim w Gnieźnie

W ramach współpracy naszej szkoły z Uniwersytetem Adama Mickiewicza odbyło się już kilka spotkań. Tym razem wybraliśmy się do Gniezna, gdzie wzięliśmy udział w zorganizowanym dla nas wykładzie pani profesor Elizy Grzelak, która chętnie dzieliła się z nami swoją wiedzą.

Najpierw prowadząca uzmysłowiła nam, jaką ważną rolę w naszym życiu pełni język. Ciekawie opowiadała o komunikacji międzyludzkiej, zwracając uwagę na werbalny i niewerbalny sposób porozumiewania się. Dzięki jej spostrzeżeniom uświadomiliśmy sobie, jak wiele tajemnic skrywa ludzki język, a także za pomocą jakich „chwytów” przekazujemy sobie informacje.

Kolejna część prelekcji była poświęcona reklamie. Pani profesor zwróciła nam uwagę na mechanizmy rządzące światem tego przekazu. Opowiedziała między innymi o roli i znaczeniu barw. Pokazała, jak istotne jest odpowiednie rozmieszczenie przestrzenne poszczególnych przedmiotów ukazanych w reklamie. Oczywiście poświęciła także czas na to, by porozmawiać o języku reklamy. Komunikaty kierowane do potencjalnego konsumenta są przemyślane i celowe, podporządkowane zabiegom perswazyjnym i manipulacyjnym.

Dzięki temu spotkaniu wzbogaciliśmy swoją wiedzę – staliśmy się bardziej uważnymi obserwatorami rzeczywistości. Pani profesor Eliza Grzelak uświadomiła nam potęgę języka i odsłoniła tajniki komunikacji międzyludzkiej, które teraz chętnie sami odkrywamy i zgłębiamy. Zdobytą wiedzę wykorzystamy podczas kolejnych etapów realizacji naszych projektów gimnazjalnych.

Zapraszamy do galerii.

 

Jerzy Radziwiłowicz w Poznaniu – nie mogliśmy tego przegapić!

Na początku grudnia uczniowie naszej szkoły gościli w Collegium Maius na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej. Dzięki podpisanej przez naszą szkołę umowie z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu mogliśmy wziąć udział w spotkaniu z wybitnym polskim aktorem – Jerzym Radziłowiczem. Wykład został zorganizowany przez studentów dziennikarstwa i nosił tytuł „Medialny wizerunek aktora, czyli jak dziennikarze powinni mówić o aktorach”.

To wyjątkowe uczucie móc zobaczyć bohatera „Pokłosia”, „Człowieka z marmuru”, „Człowieka z żelaza”, znanego serialu „Glina” i jeszcze wielu innych produkcji, których wymienienie tutaj byłoby niemożliwe.

Pan Radziwiłowicz był trudnym i wymagającym rozmówcą. Prowadzące wykład studentki dziennikarstwa nie miały łatwego zadania. Pewne potknięcia można im jednak wybaczyć, ponieważ dopiero uczą się swojej przyszłej profesji. Zapewne potrzebne im było takie wyzwanie.

Jerzy Radziwiłowicz zwrócił uwagę na fakt,  że dziennikarze nie powinni utożsamiać aktora wcielającego się w jakąś rolę z postacią, którą gra. Wartość artysty rozpoznaje się po tym, że potrafi zagrać zarówno papieża, jak i czarny charakter i we wszystkich swoich rolach może być równie wiarygodny i przekonujący. Dziennikarze nie powinni go zatem „szufladkować”.

Studenci skorzystali z okazji, że mają przed sobą tak wybitnego gościa i kierowali do niego pytania nie tylko związane z medialnym wizerunkiem aktora. Jerzy Radziwiłowicz opowiedział wiele o aktorstwie filmowym i teatralnym, odsłonił tajniki warsztatu. Zdradził, że ceni wielu amerykańskich aktorów, a sam chętnie zagrałby z razem z Jackiem Nicholsonem.

Bardzo dziękujemy kierownikom Zakładu Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa za możliwość uczestnictwa w wykładzie. Mogliśmy dowiedzieć się wielu ważnych i ciekawych rzeczy. Gimnazjaliści dzięki takim zajęciom możemy poszerzać swoje horyzonty, uczestniczyć w życiu kultury i bardziej świadomie wybrać swoją przyszłą zawodową drogę – to wyjątkowo cenne.

[nggallery id=267]

Jeszcze więcej możliwości

Luty zakończyliśmy bardzo mocnym akcentem. Ostatniego dnia tego miesiąca nasza szkoła podpisała porozumienie z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczniowie gimnazjum i liceum będą mogli uczestniczyć w zajęciach, wykładach, konwersatoriach i spotkaniach organizowanych przez Instytut Filologii Polskiej UAM. Pracownicy naukowi Uniwersytetu również w naszej szkole poprowadzą warsztaty związane z literaturą i językiem polskim.

Zainteresowani, po uprzednim uzgodnieniu terminu, będą mogli korzystać z konsultacji dotyczących zagadnień językowych i literaturoznawczych. Pracownicy naukowi wydziału zapewniają, że chętnie podzielą się swoją wiedzą z młodymi ludźmi.

Tego typu zajęcia pozwolą lepiej przygotować się do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych; ułatwią rozpoczęcie kolejnego etapu edukacyjnego. Młodzież będzie miała szansę, poszerzać swoje zainteresowania, rozwijać pasje oraz poznawać tajniki pięknej ojczystej mowy.

Warto dołożyć wszelkich starań, by wykorzystać możliwości, jakie daje podpisana umowa.