Inauguracja projektu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

 
 
 
Inauguracja projektu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”
Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP ruszył Uniwersytet Młodego Odkrywcy!
 
 
 
 
W dniu 11 marca 2017 roku, o godzinie 10.00, w pięknej sali wykładowej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się uroczysta inauguracja Uniwersytetu Młodego Odkrywcy (UMO) pt.: „Świat pod mikroskopem – od DNA do tkanki”.
W uroczystościach inauguracyjnych wzięły udział Władze Uczelni w osobie Prorektora ds. Studiów prof. dr hab. Cezarego Mądrzaka. Nie zabrakło również Władz Wydziału w osobach: Dziekana prof. dr hab. Piotra Ślósarza, Prodziekanów: prof. dr hab. Doroty Cieślak, dr hab. Jana Mazurkiewicza oraz dra Jana Włodarka. Ponadto, w spotkaniu brali udział twórcy i wykładowcy UMO na Wydziale: prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel, prof. Hanna Jackowiak, dr Ewelina Warzych-Plejer, dr Kinga Skieresz-Szewczyk, dr Piotr Pawlak oraz koordynator prof. dr hab. Adam Cieślak. Pani prof. Dorota Cieślak, występowała w dwóch rolach: prodziekana Wydziału oraz wykładowcy UMO. W uroczystości brał również udział Dyrektor UCMW, lek wet. Maciej Gogulski, który w istotny sposób przyczynił się do nadania uroczystości odpowiedniej oprawy. Swoją cegiełkę w przygotowaniu uroczystości dołożyli również pracownicy dziekanatu Wydziału w osobach Pani Kierownik mgr inż. Anny Baranowskiej-Zielińskiej, mgr Hanny Świerczak oraz mgra inż. Łukasza Zielińskiego. Dodatkowo nad fotorelacją z przebiegu Inauguracji, ze strony Wydziału czuwali dr Robert Mikuła oraz Victor Rodriguez (student kierunku Animal Production Management). Nieocenioną pomocą zarówno przy przygotowaniach, jak i kwestiach organizacyjnych podczas inauguracji wykazali się doktoranci a także studenci polsko i angielskojęzyczni kierunku zootechnika, a także studenci biologii i weterynarii.
W uroczystościach inauguracyjnych nie zabrakło naszych najważniejszych gości – „nowych studentów”. Zgodnie z założeniami projektu 120 uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych wzięło udział w pierwszy, inauguracyjnym spotkaniu w ramach UMO. Nasi „nowi studenci” reprezentują 8 różnych środowisk z następujących szkół:
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Prof. A. Wodziczki w Swarzędzu
Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka w Poznaniu
Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wielkopolskim
Uczniowie na Inaugurację przybyli wraz z Dyrektorami, jak i nauczycielami bezpośrednio zainteresowanymi udziałem w programie.
Inaugurację prowadziła Pani prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel, która na początku uroczystości wprowadziła wszystkich zaproszonych gości w „arkana świata akademickiego” tłumacząc m.in. jakiego koloru są togi w których występowali Dziekani oraz wykładowcy UMO, a także dlaczego odśpiewano „Gaudeamus igitur”.
Po oficjalnych przemówieniach Pana Prorektora prof. Cezarego Mądrzaka oraz Dziekana Wydziału prof. Piotra Ślósarza – nadających oficjalny ton Inauguracji – wygłoszono pierwszy wykład akademicki rozpoczynający cykl spotkań z Młodymi Odkrywcami. Wykład pt. „Świat pod mikroskopem – od DNA do tkanki” wygłosili dr Ewelina Warzych-Plejer oraz dr Piotr Pawlak. W iście akademickim stylu, na poziomie dostosowanym do młodych odbiorców oraz z dużą dozą humoru, nasi Wykładowcy wytłumaczyli m.in. co to jest DNA, gdzie możemy go szukać i dlaczego każdy z nas jest nieco inny! Wprowadzenie na salę wykładową codziennych gości Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej (węża, psa, konia, małpy), wywołało zachwyt wśród Młodych Odkrywców. Prowadzący wytłumaczyli wówczas w jakim stopniu DNA tych gatunków różni się między sobą. Należy podkreślić, że młodzi słuchacze także wykazali się ogromną wiedzą, którą chętnie dzielili się podczas wykładu. Na twarzach dyrektorów i nauczycieli widać było z tego powodu dumę i radość.
Po uroczystościach, każda ze szkół zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcia z Władzami Wydziału oraz wykładowcami, a następnie zaproszono wszystkich uczestników na mniej oficjalną część Inauguracji. Przy pysznych muffinkach oraz soczku, nasi goście mogli podziwiać poczynania psów – ratowników z OSP GRS Poznań. Nawet najlepiej schowany uczestnik Inauguracji został wytropiony przez psy szkolone do tego celu!
Nasze poczynania odbiły się szerokim echem wśród zarówno uczestników, jak i prasy.
Fotorelacje oraz film z naszej uroczystości można obejrzeć zarówno na stronach szkół uczestniczących, a także Głosu Wielkopolskiego (http://www.gloswielkopolski.pl/edukacja/a/uniwersytet-mlodego-odkrywcy-mlodzi-studenci-odkryja-swiat-nauki-i-przyrody-zdjecia,11874145/)
i telewizji WTK (https://www.wtk.pl/video-id-31346-mlodzi_odkrywcy_juz_studiuja).
 
 

Świat pod mikroskopem- od DNA do tkanki

 

      

Z radością informujemy, że Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu został włączony do realizacji projektu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Celem projektu jest poszerzenie wiedzy i zainteresowanie uczniów  zagadnieniami związanymi z DNA.

Tematem cyklu wykładów jest „Świat pod mikroskopem – od DNA do tkanki”.

Ewa Dojaś – Łukomska, Grażyna Tarnowska

 

Dzień współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

Dnia 15 lutego klasa 2 i 3 PSLO wzięła udział w zajęciach na Wydziale Ekonomiczno – Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W ramach dnia współpracy,  uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładu Pani dr hab. Karoliny Pawlak na temat: Świat – głód i niedożywienie czy nadkonsumpcja? Wzięli również udział w warsztatach prowadzonych przez Panią mgr Izabelę Pietrzak – Abudzewicz – Error na zakupach czyli jak reklamować wadliwy towar?
Udział we wszystkich zajęciach, był możliwy dzięki dużej pomocy i zaangażowaniu Pani dr Lidii Jabłońskiej –  Porzuczek.

Dziękujemy serdecznie i zapraszamy do galerii.

Umowa partnerska z Uniwersytetem Przyrodniczym

W Dniu Edukacji Narodowej, podpisana została umowa partnerska z Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Z tej okazji gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego pana Prodziekana ds. Studiów dr hab. Rafała Bauma oraz panią  dr Lidię Jabłońską – Porzuczek. Celem współpracy jest popularyzacja nauk ekonomicznych,społecznych i przyrodniczych wśród uczniów. Młodzież będzie mogła skorzystać z przygotowanej przez Wydział oferty wykładów dla szkół ponadgimnazjalnych, uczestniczyć w wybranych zajęciach akademickich prowadzonych na Uczelni lub wziąć udział w pracach prowadzonych przez studenckie koła naukowe.