Kontakt

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu

Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

w Poznaniu

im. bł. Piątki Poznańskiej

Dyrektor Szkół:

ks. mgr Arkadiusz Szymczak

e-mail: dyr.szkola-poznan@salezjanie.pl

Wicedyrektorzy Szkół:

mgr Magdalena Matysiak

mgr Katarzyna Rozala-Stępniak

SEKRETARIAT SZKOLNY:   w okresie ferii letnich sekretariat czynny od godz. 9.00 do godz. 13.00

ZESPÓŁ PEDAGOGA SZKOLNEGO, PEDAGOGA SPECJALNEGO I PSYCHOLOGA

Godziny pracy pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego

mgr Agnieszka Klimek

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
07:00-14:00 10:30-17:30 09:00-16:00 07:00-15:00 07:00-11:00

Adres e-mail: agnieszka.klimek@zssp.pl

Numer telefonu: stacjonarny – 61 875 62 30 wew. 23

Godziny pracy psychologa

mgr Dorota Wiatr

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
13:30-16:00 07:30-14:00 08:00-13:00 09:00-13:00 11:00-15:00

Adres e-mail: dorota.wiatr@zssp.pl

Numer telefonu:  61 875 62 30 wew. 34W celu umówienia spotkania stacjonarnego prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez dziennik. 

Aby uzyskać informację do poradni psychologiczno-pedagogicznej prosimy o kontakt z wychowawcą.
Czas sporządzenia takiego dokumentu to 7 dni roboczych.

Kontakt w sprawie Olimpiady Pedagogicznej: pedagog.salezjanie@wp.pl

W celu umówienia spotkania stacjonarnego proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez dziennik.

W sprawie informacji i opinii nauczycieli do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prosimy o kontakt z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym. Czas wykonania takiego dokumentu to min. 7 dni.

W sprawie Olimpiady Pedagogicznej: pedagog.salezjanie@wp.pl

W czasie nauki zdalnej:

– kontakt przez Librus oraz pod nr tel. 508 199 776.
– możliwość umawiania konsultacji telefonicznych oraz przez Teams.

Adres:

61-387 Poznań

os. Bohaterów II Wojny Światowej 29

tel.: 61 875-62-30

fax: 61 875-62-40

e-mail: szkola-poznan@salezjanie.pl

Dane teleadresowe szkoły w QR:

Kod QR

Konto Szkół:

Bank PEKAO SA II O. W POZNANIU

PSSP – cele oświatowe szkoły:

56 1240 1763 1111 0010 1132 3126