Nasze liceum wśród najlepszych szkół

Miło nam poinformować, że Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, iż Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, zostało zaliczone do grona najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „ZŁOTEJ SZKOŁY 2021”.
Zajęliśmy 4. miejsce w Poznaniu i 5. w Wielkopolsce.
Cieszymy się, że wsród 10. najlepszych liceów w naszym województwie jest
jeszcze jedna szkoła katolicka – salezjańskie liceum z Piły.

Gratulujemy Absolwentom, ich Rodzicom i Nauczycielom!

Dyrekcja

Kartka na odległość…

Kochani!

Wysyłamy Wam życzenia na odległość, ale chcemy być blisko. Tej prawdziwej bliskości, mimo dystansu społecznego, życzymy każdemu z Was. Niech nigdy nie zabraknie wzajemnej miłości, dobrych słów i uśmiechu. Pamiętajmy o drugim człowieku na co dzień i od święta.Dyrekcja i Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu 🎄

Zebrania z rodzicami

Spotkania wychowawców klas z rodzicami odbędą się on-line (w aplikacji Miscrosoft Teams) w następującym porządku:

  • we wtorek, 15 grudnia:

•klasa 1a PSSP – godz. 17:00
•klasa 1b PSSP – godz. 17:00
•klasa 1c PSSP – godz. 17:00
•klasa 2a PSSP – godz. 17:45
•klasa 2b PSSP – godz. 17:45
•klasa 3a PSSP – godz. 18:30
•klasa 3b PSSP – godz. 18:30
•klasa 4a PSSP – godz. 17:00
•klasa 4b PSSP – godz. 17:00
•klasa 4c PSSP – godz. 17:00
•klasa 5a PSSP – godz. 17:45
•klasa 6a PSSP – godz. 17:45
•klasa 6b PSSP – godz. 17:45
•klasa 6c PSSP – godz. 17:45
•klasa 7a PSSP – godz. 18:30
•klasa 7b PSSP – godz. 18:30
•klasa 7c PSSP – godz. 18:30
•klasa 8a PSSP – godz. 18:30
•klasa 8b PSSP – godz. 18:30

•klasa 2a PSLO – godz. 17:00

  • w środę, 16 grudnia:


•klasa 1a PSLO – godz. 17:00
•klasa 2b PSLO – godz. 17:00
•klasa 2c PSLO – godz. 17:00
•klasa 2d PSLO – godz. 18:00
•klasa 2e PSLO – godz. 18:00
•klasa 3 PSLO – godz. 18:00

Wychowawca klasy wpisze spotkanie do kalendarza i prześle Państwu zaproszenie.

Salezjańskim okiem – nowa gazetka szkolna

Wnioskując z naszego codziennego, zdalnego kontaktu, musicie bardzo tęsknić na murami naszej szkoły. Liczymy, że czas oczekiwania na powrót do niej umili Wam nasza nowa gazetka szkolna! W jej pierwszym numerze znajdziecie mnóstwo ciekawych materiałów. Czytajcie, komentujcie, dzielcie się spostrzeżeniami . Dajcie nam znać, jakie tematy moglibyśmy poruszyć w kolejnym numerze.

IV Ogólnopolska Olimpiada Pedagogiczna: edukacja – wychowanie – pomoc

Rusza czwarta edycja ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej, której zakres tematyczny obejmuje zagadnienia z dziedziny edukacji, wychowania oraz strategii udzielania pomocy dzieciom lub osobom starszym.

Olimpiada skierowana jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) zainteresowanych edukacją, wychowaniem i pomocą tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Olimpiada składa się z III etapów:

pierwszy etap – szkolny – polega na napisaniu pracy na jeden z tematów nadesłanych przez organizatorów w oparciu o pozycje książkowe i zagadnienia zamieszczone w Informatorze Olimpiady; (etap szkolny – 19 stycznia 2021 roku)

drugi etap – polega na opisaniu indywidualnego przypadku dziecka lub osoby starszej oraz zaproponowania strategii udzielenia pomocy; (nadesłanie prac do 31 marca 2021 roku)

trzeci etap – ma charakter rozmowy ze specjalistami na temat przypadku nadesłanego przez uczestnika w II etapie, poprzedzonej krótką 10-ciominutową prezentacją sytuacji problemowej
wraz  z zaproponowanymi działaniami pomocowymi; (15 czerwca 2021 roku)

Organizator

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej

Opieka merytoryczna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Studiów Edukacyjnych

Nagroda
Indeks Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu  oraz nagrody Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych i Dyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

Szczegółowe informacje określa Regulamin Olimpiady Pedagogicznej oraz Informator Olimpiady Pedagogicznej – dokumenty zamieszczone poniżej.

HARMONOGRAM IV OLIMPIADY zmiana I etapu

REGULAMIN IV OLIMPIADY

Informator. IV Olimpiada Pedagogiczna

Załącznik nr 1 – zgłoszenie uczestników 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu – protokół – etap szkolny

Załącznik nr 4 do Regulaminu – zgłoszenie pracy pisemnej

Informacja na stronie: