Rekrutacja do PSLO

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych jest umieszczona na tablicach informacyjnych szkoły.

Do dnia 18 sierpnia 2020 r. (do godz.15:00) zakwalifikowany kandydat lub jego rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie do sekretariatu Szkoły następujących dokumentów:

  • świadectwa ukończenia szkoły (oryginał);
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty (oryginał);
  • dwóch podpisanych zdjęć legitymacyjnych;
  • zgody podpisanej przez Rodziców/opiekunów prawnych/ na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie wizerunku oraz kontakt z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym w PSLO w Poznaniu.

Brak dostarczenia do sekretariatu ww. dokumentów w ustalonym terminie skutkuje skreśleniem kandydata
z listy.

W tym terminie kandydaci w sekretariacie Szkoły dokonują zamówienia kart wejściowych do budynku szkolnego.

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Informujemy, że zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty można odbierać od 31  lipca 2020 r. w sekretariacie szkoły.

W dniu 31 lipca 2020 r. w godzinach 10:00 -13:00,

w dniu 3 sierpnia 2020 r. w godzinach 9:00 – 12:00,

w dniu 4 sierpnia 2020 r. w godzinach 9:00 – 15:00.

Na   pisemny wniosek   rodzica   skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).

Uczniowie, którzy nie odebrali jeszcze karty zdrowia będą mieli możliwość odbioru w gabinecie pielęgniarki szkolnej we wtorek, 4 sierpnia, w godz. 9:00-11:00.

Zapraszamy do nas …

Szkoła to środowisko, w którym spędzasz większość czasu swojego dnia. Zatem dobrze jest wybrać taką szkołę, w której wartość nauki, dobra atmosfera, klimat integralnego wzrostu są równe sobie. Licealisto!

Zapraszamy Cię, abyś tworzył taki klimat razem z nami. 

 

Udanych wakacji …

Kochani Uczniowie,

za Wami 10 miesięcy pracy, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności w tym trochę innym niż dotąd roku szkolnym. Wielu z Was mierzyło się z niepewnością, uczyło systematyczności i zdyscyplinowania. Wszyscy zdaliście ten trudny egzamin. Każdemu z Was gratulujemy wyników.

Przyszedł teraz czas na krótki odpoczynek i czas bez komputera, smartfona, zadań online.  Korzystajcie ze słońca, pięknych górskich widoków, dolin i pagórków, morskich fal i urokliwych jezior. Dostrzegajcie to, na co nie było czasu w trakcie roku szkolnego. Dbajcie o siebie i uważajcie na siebie gdziekolwiek będziecie, abyśmy mogli się wkrótce zobaczyć. Tęsknimy za Wami. Szkoła bez Was nie jest szkołą, jest tylko pustym i cichym budynkiem.

Szanowni Rodzice,

dziękujemy Państwu za obecność, za wszystkie rozmowy i pomoc w każdej, nawet najmniejszej sprawie. Ten rok i dla Państwa okazał się wyjątkowy, dlatego tym bardziej dziękujemy z współpracę. Dziękujemy, że zawsze możemy na Państwa liczyć. Życzymy chwili odpoczynku i radości podczas rodzinnych wakacji.

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy szkoły,

dziękujemy za trud włożony w przekazanie wiedzy z wielu dziedzin i wpajanie zasad wychowania, za dbanie o szkołę. Dziękujemy za każdą godzinę Waszej pracy – w szczególności te wszystkie, które odbywały się poza murami szkoły. Ten rok był inny, ale wiele nas nauczył i te umiejętności pozostaną z nami na długo. Życzymy bezpiecznego wypoczynku.

Wszystkim życzymy udanych wakacji, odpoczynku i niesamowitych wrażeń z wielu pięknych, najlepiej polskich miejsc.  

Liczymy na to, że spotkamy się we wrześniu.

Dyrekcja ZSS

Zakończenie roku szkolnego

Informujemy, że decyzją rady pedagogicznej zakończenie roku szkolnego odbędzie się w kościele.

W piątek, 26 czerwca, o godz. 11:00 odprawiona zostanie Msza św., a po niej, w kościele oraz na terenie przykościelnym rozdane zostaną uczniom świadectwa szkolne.

Serdecznie zapraszamy.

Osoby uczestniczące w Eucharystii prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego (maseczki, dystans, skorzystanie z płynu dezynfekującego przy wejściu do kościoła).

Wszyscy Ci, którzy z jakichkolwiek powodów nie wezmą udziału w uroczystości, będą mogli odebrać świadectwa szkolne w sekretariacie, w kolejnym tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godz. 11:00-12:00.