LICEUM

Proponujemy model wychowania INTEGRALNEGO, dbając o wykształcenie, rozwój ludzki, umiejętność nawiązania dialogu z kulturą oraz dojrzewanie w wierze naszych uczniów.

W naszej szkole:

uczymy języka angielskiego w zwiększonym wymiarze godzin i małych grupach (9-10 osób).
Przygotowujemy naszych uczniów do międzynarodowych egzaminów Uniwersytetu Cambridge i staramy się o zostanie certyfikowanym centrum przygotowawczym Uniwersytetu Cambridge.
Oferujemy wiele form zajęć pozalekcyjnych m.in. koło fotograficzne, teatr szkolny, kółka przedmiotowe (chemiczne, fizyczne i inne), sportowe, szkolny DKF.

Leave a Reply