Możliwość uzyskania pomocy

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie prawni!

Jeśli Państwa dziecko znajduje się w sytuacji, w której potrzebuje pomocy, wsparcia lub porady, można skorzystać z możliwości, jakie daje szkoła oraz instytucje pozaszkolne.

Uzyskanie pomocy w szkole – od czego zacząć?

Proszę pomyśleć o tym, z kim chcieliby Państwo porozmawiać o sytuacji, w której znajduje się dziecko lub w której chcieliby się Państwo skonsultować.

Czy można skontaktować się z każdym pracownikiem szkoły? Oczywiście, że tak. Osobą, którą znają Państwo najlepiej i która zna Państwa dziecko jest zazwyczaj wychowawca. Jeśli jednak z jakichś powodów chcą Państwo porozmawiać o swojej sytuacji z inną osobą, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby się z tą osobą skontaktować. Najlepiej podejść i zapytać o możliwość rozmowy lub skontaktować się poprzez dziennik elektroniczny.

Jeśli uznają Państwo, że chcą porozmawiać z p. Agnieszką Klimek – pedagogiem szkolnym albo z p. Dorotą Wiatr – psychologiem szkolnym można skontaktować się w kilka różnych sposobów. Pierwszym, najbardziej bezpośrednim sposobem, jest podejście do pokoju nr 212 i 210 i umówienie się na spotkanie w formie stacjonarnej (jeśli sytuacja nie wymaga natychmiastowej interwencji, termin spotkania zostanie ustalony prawdopodobnie na inny dzień). Poza tym – można napisać wiadomość poprzez dziennik elektroniczny lub e-mail: agnieszka.klimek@zssp.pl i dorota.wiatr@zssp.pl

Można także zadzwonić: pedagog 508 199 776, psycholog 789 045 650  (telefon jest odbierany w godzinach pracy pani pedagog i pani psycholog). Godziny pracy psychologa i pedagoga są zamieszczone w osobnym załączniku. Jeśli jest taka potrzeba, istnieje możliwość spotkania w innych godzinach.

Jeśli skontaktowali się Państwo z osobą, z którą chcą porozmawiać o swojej sytuacji, wspólnie z tą osobą zdecydują Państwo, w jaki sposób sytuacja zostanie rozwiązana. Gdzie można uzyskać pomoc i wsparcie po szkołą? Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z osobami, które pracują w miejscach świadczących pomoc dzieciom i młodzieży poza szkołą, także jest kilka możliwości. Można skorzystać z pomocy – między innymi – następujących instytucji:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Poznaniu, ul. Św. Antoniego 42, nr tel. 61 872 10 50,

– Telefony Zaufania –  

800 100 100 – bezpłatny telefon Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, aktywny codziennie, pomiędzy godziną 12:00 a 15:00,

800 12 12 12 – bezpłatny telefon z ramienia Rzecznika Praw Dziecka, z którego mogą skorzystać również rodzice/opiekunowie prawni;

pomoc anonimowa, całodobowa, codziennie, o 116 123 – bezpłatny telefon dla osób dorosłych doświadczających kryzysu psychicznego, jest aktywny od poniedziałku do piątku od godz. 14:00-20:00,

800 120 002 – telefon dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;

– porada uzyskana drogą mailową lub rozmowa poprzez czat: o e-mail: pomoc@800100100.pl – pomoc w ramach działania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę;

– Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, ul. Garbary 97/2, nr tel. 509 913 992 – bezpłatne dyżury specjalistów (psycholog, pedagog, prawnik) wg grafiku udostępnionego na stronie Komitetu:

 – poradnie zdrowia psychicznego, świadczące pomoc psychiatryczną oraz psychologiczną – świadczą pomoc w ramach NFZ lub spotkań odpłatnych, kontakty przedstawiamy w osobnych załącznikach.

Zaproponowane instytucje mają charakter przykładowy i nie wyczerpują możliwości pomocy pozaszkolnej. Jeśli nie wiedzą Państwo, w jakim miejscu poza szkołą uzyskać pomoc lub trudno Państwu zdecydować o tym, można skontaktować się w tej sprawie z panią pedagog lub psycholog.

Najważniejsze, aby pamiętać, że nawet w najtrudniejszej sytuacji można znaleźć rozwiązanie i spowodować, że trudności, których doświadcza Państwa dziecko lub których Państwo doświadczają, mogą się zmniejszyć. Czasami takie rozwiązanie odnajduje się samodzielnie, a czasami – warto skorzystać z porady innego człowieka.