Postępowanie ofertowe 1/2019

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu informuje, że w związku z postępowaniem ofertowym na wybór wykonawcy dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu”, dokonał dn. 17 maja 2019 r. wyboru najkorzystniejszej oferty.
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Constructo sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Rogówku 6a, 87-162 Lubicz. Cena: 3 154 172,36 zł netto (3 879 632,00 zł brutto).
Wykonawca wezwany został do przedłożenia dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 

 ——————————

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu informuje, że w związku z postępowaniem ofertowym na wybór wykonawcy dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu”, ogłoszonym dn. 12 kwietnia 2019 r., w Terminie złożenia ofert tj. do dn. 30 kwietnia 2019 r., do godz. 23:59, wpłynęły 4 oferty. Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu dokonał otwarcia ofert dn. 2 maja 2019 r., o godz. 8:30, w Miejscu składania ofert. 

 Oferty zostały złożone przez:

1) ORLIKON sp. z o.o., ul Za Groblą 1, 61-860 Poznań, cena brutto 4 796 016.00 zł,

2) Jack-Bud Polska Sp. z o.o. Sp. k. os. Bolesława Chrobrego pawilon 110, 60-681 Poznań, cena brutto 4 348 000.00 zł,

3) Constructo sp. z o.o. sp. k., Rogówko 6A, 87-162 Lubicz, cena brutto 3 879 632.00 zł,

4) Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o.o. Sp. k., cena brutto 4 869 559.91 zł. 

——–

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu działając z upoważnienia Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko ogłasza dn. 12 kwietnia 2019 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn.:

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu”

Termin złożenia ofert: do 30 kwietnia  2019 r., do godz. 23.59.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert.

Zakończenie projektu planowane jest na marzec 2020 r.

Zapytanie ofertowe wykonanie robót 12.04.2019

Załącznik 1 – Projekt budowlany

Załącznik 2 – Specyfikacje techniczne

Załącznik 3 – Przedmiar robót

Załącznik 4-11 Wzory załączników.docx

Załącznik 4-11 Wzory załączników.pdf

Załącznik 12 – Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi z dn. 25.04.2019 r.

Pytania i odpowiedzi z dn. 23.04.2019 r.

Pytania odpowiedzi z dn. 17.04.2019r.