Przekazanie 1% podatku PIT

[nggallery id=97]

 

Szanowni Państwo,

już od ponad pięciu lat Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich wspiera rozwój uczniów publicznych salezjańskich szkół: podstawowej, gimnazjum  i liceum.

Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich założył wielki wychowawca – św. Jan Bosko. Po dziś dzień, w wielu miejscach całego świata, członkowie Stowarzyszenia podejmują wielorakie działania dla dobra dzieci i młodzieży, szczególnie tej uboższej.

Założony przy szkołach salezjańskich w 2006 r. poznański oddział Stowarzyszenia został zarejestrowany jako Organizacja Pożytku Publicznego, co umożliwia osobom fizycznym przekazanie na jego rzecz 1% podatku PIT.

Nasze Stowarzyszenie udziela pomocy materialnej wielu rodzinom naszych szkół, m.in. kupując  uczniom szkolne podręczniki. Wyrównuje szanse edukacyjne finansując zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Przeciwdziała wykluczeniu z przyczyn ekonomicznych jakiegokolwiek ucznia  poprzez dofinansowanie wycieczek szkolnych, zielonych szkół, wyjść do kina, teatru.

Do tej pory Stowarzyszenie  przekazało na ten cel ponad  170 tysięcy złotych.

Masz prawo zadecydować na co przeznaczona będzie część podatku, który musisz zapłacić.

Aby przekazać 1% Twojego podatku na rzecz rozwoju dzieci wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38). Tytuł rubryki to „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” wpisując w nią  numer 0000276147. Więcej informacji w załączonej ulotce.

Liczymy, jak co roku, na Państwa zaangażowanie w akcję przekazywania 1% podatków na rzecz wsparcia uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Aby poszerzyć ten krąg szczodrych  ludzi, proszę przekażcie Państwo powyższą informację do co najmniej dziesięciu znajomych, na których pomoc w szlachetnej akcji można liczyć.

 

Z nadzieją na wsparcie

Ks. Arkadiusz Szymczak