Postępowanie ofertowe 1/2018

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu informuje, że w związku z postępowaniem ofertowym na wybór wykonawcy dla zadania pn. „Remont stropodachów i wymiana stolarki fasadowej w budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu”, dokonał dn. 22 października 2018 r. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez ORLIKON sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Za Groblą 1, kod pocztowy 61-860.

Cena: 502 184,28 zł netto (617 686,66 zł brutto).

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu informuje, że w związku z postępowaniem ofertowym na wybór wykonawcy dla zadania pn. „Remont stropodachów i wymiana stolarki fasadowej w budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu”, ogłoszonym dn. 2 października 2018 r., w Terminie złożenia ofert tj. do dn. 19 października 2018 r., do godz. 23:59, w Miejscu składania ofert tj. w Zespole Szkół Salezjańskich w Poznaniu (os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań) wpłynęły 2 oferty.

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu dokonał otwarcia ofert dn. 20 października 2018 r., o godz. 8:30, w Miejscu składania ofert. Oferty zostały złożone przez: ORLIKON sp. z o.o. (z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Za Groblą 1, kod pocztowy 61-860), Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „TECHNUS” sp. z o.o. (z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej 237, kod pocztowy 60-189).

 

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu informuje, że w związku z postępowaniem ofertowym na wybór wykonawcy dla zadania pn. „Remont stropodachów i wymiana stolarki fasadowej w budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu”, ogłoszonym dn. 2 października 2018 r.,  zmianie uległ Termin złożenia ofert.

Termin złożenia ofert: do 19 października 2018 r., do godz. 23:59.

Poniżej przedstawiamy zmienione Zapytanie ofertowe nr 1/2018.

Zapytanie ofertowe: wykonanie robót 02.10.2018 – zmiana 05.10.2018

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu działając z upoważnienia Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko ogłasza dn. 2 października 2018 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn.: Remont stropodachów i wymiana stolarki fasadowej w budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu.

Termin złożenia ofert: do 16 października 2018 r., do godz. 23.59.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert.

Zapytanie ofertowe wykonanie robót 02.10.2018

Załącznik 1 – Projekt budowlany

Załącznik 2 – Specyfikacje techniczne

Załącznik 3 – Przedmiar robót

Załącznik 4-11 Wzory załączników.docx

Załącznik 4-11 Wzory załączników.pdf

Załącznik 12 – Wzór umowy