SZKOŁA PODSTAWOWA

Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa ukierunkowuje swoje działania na kształtowanie osobowości i właściwych postaw społecznych swoich uczniów. Jej celem jest promowanie takich uniwersalnych wartości jak: sprawiedliwość, prawda, patriotyzm, tolerancja. Uczniowie oprócz rzetelnej wiedzy i umiejętności korzystania z niej, przekonują się o potrzebie i sensie podejmowania aktywności społecznej, kształtują postawę otwartości wobec drugiego człowieka i innych kultur, wprowadzani są w tradycję i sferę wartości narodowych.

Leave a Reply